La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

Oferta Dinamitzador dels Casals de Gent Gran

Oferta Dinamitzador dels Casals de Gent Gran (Badalona) Ref - 76775

Per a joves de: Badalona
Tags: feina, ofertes de treball, recerca
Temàtica activitat del calendari: ofertes feina
Organitza: Ajuntament de Badalona
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Dates de realització
Del divendres 20 de octubre de 2017 a les 13:45 al dimarts 14 de novembre de 2017 a les 23:59
Dates d'inscripció
Del divendres 20 de octubre de 2017 a les 13:45 al dimarts 14 de novembre de 2017 a les 23:59
DescripcióCaracterístiques del lloc a ocupar:
Dinamitzador dels Casals de Gent Gran de Badalona. Tècnic/a superior amb més d'un any d'experiència en el camp de la Gent gran. Llicenciatura o Grau del camp social: psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia. Valorable diplomatura o grau en treball social. Inscrit com aturat al SOC.
Tasques i funcions:
-Tasques d'acompanyament i dinamització dels Casals de Gent Gran a Badalona.
-Disseny i aplicació de projectes en els paràmetres d'envelliment actiu.
-Les assignades amb caràcter general per la normativa bàsica d'aplicació i pel Manual Organitzatiu i de Funcionament d'aquest Ajuntament.
-Realitzar tasques administratives o tècniques de nivell superior, direcció, gestió, assessorament, estudi i proposta; preparació de normativa, elaboració d'informes, inspecció, execució i control referides a un sector concret de l'activitat de l'organització.
-Informació i despatx al públic.
-D'altres funcions relacionades amb les anteriors.
Lloc de treball: Badalona
Tipologia de contractació: Laboral temporal. Contracte de relleu. Jornada 78%.
Horari: jornada setmanal de 28 hores. Horari de matins.
Retribució: 1820 €

Perfil Requerit
Formació:  Grau o llicenciatura en: Pedagogia, Psicologia, Antropologia social i cultural o Sociologia
Experiència: Mínima d'un any en el camp de la gent gran.
Idiomes: Català i Castellà (Nivell C de Català).

Dades de contacte
Dades de contacte: http://bit.ly/2gxk5jJ
Oferta gestionada per: https://feinaactiva.gencat.cat
Informació complementària
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 35 anys, prioritariàment de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L'Hospitalet).