La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

CALENDARI DE PAU 2018 PER TITULATS TÈCNICS SUPERIORS (CFGS)

Del 16 al 31 de maig

Matrícula convocatòria juny 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat
(https://accesuniversitat.gencat.cat).

8 de juny

L’alumnat haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat
(https://accesuniversitat.gencat.cat).

12, 13 i 14 de juny

PAU juny 2018.

Del 12 al 24 de juliol

Matrícula convocatòria de setembre 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la
universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).

4, 5 i 6 de setembre


PAU setembre 2018.
________________________________________________________

Calendari prova d’aptitud personal (PAP) 2018 per accedir als grau d’educació infantil i primària


Del 24 de maig al 6 de juny

Matrícula convocatòria ordinària 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).

16 de juny

PAP convocatòria ordinària 2018

Del 12 al 16 de juliol

Matrícula convocatòria extraordinària 2018. La matrícula es realitzarà al portal d’accés a la
universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat).

20 de juliol

PAP convocatòria extraordinària 2018Tota la informació general la trobareu l’enllaç següent: http://universitats.gencat.cat/