La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

OFERTA LABORAL: TÈCNIC/A ATENCIÓ DIRECTA SERVEI PRELABORAL

F U N D A C I Ó  J O I A:


Empoderar a la persona usuària per a que pugui fer-se càrrec de forma autònoma del seu projecte personal i professional, a través del desenvolupament de les seves pròpies competències, mitjançant un pla funcional individualitzat d’activitats rehabilitadores, i d’inclusió laboral.


REQUISITS:

 • Titulació d’integració Social. Valorable titulació en
 • Educació Social o Pedagogia.
 • Aptituds i destreses manipulatives i creatives.
 • Formació i experència en inserció laboral amb col.lectiu
 • de salut mental per desenvolupar la feina amb èxit.
 • Conèixer els projectes, programes i serveis, relacionats
 • amb els processos d’intervenció del col·lectiu de salut
 • mental.
 • Experiència en impartició de moduls grupals
 • d'orientació laboral i recerca de feina.
 • Conèixer experiències i modes de procedir d’altres
 • organitzacions del Tercer Sector així com les xarxes i
 • línies estratègiques.
 • Domini d’Excel, paquet Office, Outlook i domini
 • d’Internet

TASQUES:

 • Elaborar el programa i material didàctic de les
 • activitats grupals (orientació laboral, mercat laboral,
 • salut laboral, informàtica, taller d'oficis...)
 • Dinamitzar les activitats i tallers grupals.
 • Fer tutories individuals d'intervenció.
 • Disseny del programa de rehabilitació individual
 • d'inserció laboral de les persones usuàries.
 • Posada en marxa d'intervencions concretes del Pla
 • Individual per millorar les competències laborals.
 • Suport en el projecte d'inserció laboral de la persona
 • usuària.
 • Passar qüestionaris de satisfacció, anàlisi de dades,
 • càlcul d'indicadors de qualitat, i redacció de projecte i
 • memòries

COMPETÈNCIES NECESSÀRIES

 • Comunicar. Escoltar, expressar conceptes, idees, fets i transmetre informació clara i efectiva.
 • Qualitat en la feina. Realitzar un treball encarat cap a l’excel·lència i amb coneixements destacables
 • sobre la teva àrea.
 • Orientació a resultats. Encaminar els teus actes a la fita esperada, respectant els processos marcats i de forma alineada amb els valors de Fundació Joia.
 • Orientació a la persona usuària: Conèixer i esforçar-se en resoldre les necessitats dels usuaris/es, i comptar amb els seus objectius per incorporar-los a la planificació d’accions.
 • Compromís. Sentir com a propis els objectius, missió i visió de la Fundació Joia, i recolzar i desenvolupar accions que ajudin a aconseguir la missió.
 • Innovació: Introduir novetats que tinguin una aplicació exitosa, que respecti els valors de Fundació Joia, i que obri nous horitzons per desenvolupar la missió.
 • Adaptació al canvi. Versatilitat per adaptar-te a diferents contextos, situacions, mitjans i persones, de forma ràpida i eficient.
 • Treball en equip. Col·laborar de forma proactiva amb la resta de l’equip per treballar conjuntament, amb una actitud genuïna, a través de processos, tasques i objectius compartits.
 • Aprendre. Assimilar nova informació i tenir efectivitat aplicant-la. Relacionar-te de forma dinàmica, eficaç i àgil amb nous models de gestió.
 • Integritat. Actuar amb coherència entre el que dius i fas, amb honestedat, i comunicar les teves intencions, idees i sentiments de forma directa i oberta.


CONDICIONS

 • Data d'incorporació: Inmediata
 • Jornada: Sencera
 • Tipus de contracte: Temporal (x2) + Indefinit
 • Remuneració: Segons conveni Centres Sociosanitaris i de Salut Mental concertats amb el
 • Servei Català de Salut.
 • Horari laboral Europeu: De 8 a 13 i 14 a 17h (D-J) i els divendres tindràs la tarda lliure i
 • treballaràs de 8 a 14h. Podràs realitzar flexibilitat horària de 30 minuts en l’entrada i la
 • sortida.

BENEFICIS

 • Treballaràs 1.668 hores anuals, amb setmanes que no superaran les 38 hores laborals, amb un màxim de 8 hores diàries, i una tarda lliure a la setmana.
 • Tindràs un calendari anual, per a que et puguis planificar a llarg termini, on quedaran recollits
 • els 3 períodes de descans al llarg de l’any (Setmana Santa, Estiu i Nadal).
 • Accediràs a un Pla de Conciliació Familiar-Laboral, amb més de 17 mesures.
 • Podràs sol·licitar Beques de Formació de 1.000€.
 • Podràs sol.licitar l'Ajuda econòmica anual Bressol i Escolar.
 • Realitzaràs un Pla de Desenvolupament de Carrera Professional centrat en la millora de les
 • teves competències (coneixements, habilitats i actituds) i en els teus objectius professionals.
PER QUÈ FUNDACIÓ JOIA?

Som una entitat sense afany de lucre amb més de 30 anys d’experiència en serveis d’inserció socials i laborals a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Formem un equip de més de 170 persones, on el 40% de la plantilla està formada per professionals amb discapacitat per trastorns de salut mental. La igualtat d’oportunitats, l’economia social, l’excel·lència, la innovació, i el desenvolupament de competències, són part dels nostres pilars fonamentals, per això valorem que les persones professionals es comprometin amb projectes sostenibles, responsables, sempre encarats cap a l’excel·lència, i que estiguin en coherència amb els seus valors personals.

Podeu fer arribar el vostre CV a: r e c u r s o s h u m a n s @ f u n d a c i o j o i a . o r g

A s s u m p t e  m a i l : V A C A N T R E F 0 0 3