La Borsa de treball l'Institut Ribot i Serra és un instrument que us presenta ofertes, recursos i altres informacions d'interès per l'orientació dels estudis i la inserció al món laboral

Tècnic/a en integració social (Barcelona) Ref -78714

Tags: feina, ofertes de treball, recerca

Temàtica activitat del calendari: ofertes de feina
Per a joves de: Barcelona
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Serveis socio-comunitaris
Dates de realització
Del dimarts 5 de juny de 2018 a les 09:00 al divendres 8 de juny de 2018 a les 07:59
Dates d'inscripció
Del dimarts 5 de juny de 2018 a les 09:00 al divendres 8 de juny de 2018 a les 07:59
DescripcióDades de contacte:
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 8 de juny a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: TIS- NAUSICA
Característiques del lloc a ocupar: La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, en el marc del projecte Nausica a la ciutat de Barcelona, necessita un/a Tècnic/a en integració social
Tasques i funcions:
-Atenció individual i/o grupal al col·lectiu de atenció.
-Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social fixades el pla de treball
-Informació, orientació i acompanyament, quan sigui necessari, sobre recursos socials i laborals.
-Coordinació amb l’equip d’intervenció del projecte
-Apoderar als i les participants del projecte per l’adquisició de les habilitats bàsiques necessàries per a la seva autonomia personal i social.
-Recolzar l’organització de les seves activitats quotidianes i el desenvolupament de les seves relacions socials.
-Vetllar per a la bona convivència en el marc del dispositiu residencial i resoldre les contingències que es poguessin presentar.
-Elaboració d’informes, memòries, propostes de millora i documentació necessària per a la gestió del projecte
-Registre de dades en la base de dades interna i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
-Participar en processos d’incidència i participació social.
-Promoure la implicació de les persones usuàries en la defensa dels seus DDHH.
-Coordinació amb el teixit social comunitari i els serveis socials normalitzats.
-Oferir un servei de qualitat orientat a la consecució d’objectius.
Lloc de treball: Barcelona
Tipologia de contractació: Contracte per obra i servei (Incorporació a 1 de juliol)
Horari: 25h setmanals
Retribució: Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Perfil Requerit
Requisits:
-Formació professional de grau superior en integració social
-Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
-Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
-Coneixement de l’anglès i/o francès.
-Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.
Es valorarà
-Coneixement dels recursos socials de la ciutat.
Coneixement d’altres llengües: àrab, urdú, rus…
-Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
-Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
-Referències professionals de llocs similars.
-Experiència associativa.
Dades de contacte
Dades de contacte:
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 8 de juny a: ccar@ccar-cear.org
Referència de l’assumpte al missatge: TIS- NAUSICA
Informació complementària
Públic objectiu: 
Públic Objectiu:
Joves de 16 a 35 anys, prioritàriament de la comarca del Barcelonès (Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, Barcelona i L’Hospitalet)